ΕΠΕΓΕ - Παράρτημα Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας
Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία (ΕΠΕΓΕ)
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2009 19:07
 


Η ΕΠΕΓΕ είναι ένας Εθνικός Επιστημονικός Οργανισμός, μέλος της EFITA. Πρόκειται για έναν αυτόνομο, μη πολιτικό και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμό. Ως εκ των σκοπών της, η Εταιρεία ευρίσκεται έξω από κάθε μη επιστημονική εκδήλωση. Το ακρωνύμιο ΕΠΕΓΕ αποτελεί την βραχυγραφία του "Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον".

Η ΕΠΕΓΕ δραστηριοποιείται στον αγροτικό χώρο με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την καλύτερη πληροφόρηση του αγρότη τον εκσυγχρονισμό της Γεωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Έχει ως στόχο να πρoωθήσει την έρευνα και την διδασκαλία των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς όφελος της Γεωργίας, του Περιβάλλοντος και του επισιτισμού των κατοίκων της χώρας. Στα δέκα χρόνια περίπου που λειτουργεί έχει διοργανώσει πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.


Μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και επιστημονική δραστηριότητα στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στον ευρύτερο τομέα της γεωργίας. Επίσης επαγγελματίες με πολύχρονη δραστηριότητα στο αγροτικό τομέα και με ενδιαφέρον στις νέες τεχνολογίες. Εάν σας ενδιαφέρει να εγγραφείτε στην ΕΠΕΓΕ και εργάζεστε στο χώρο της Βόρειας ή Κεντρικής Ελλάδας δείτε την επιλογή Μέλη.

 
© 2008 ΕΠΕΓΕ - Παράρτημα Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας